‘ടിക്ടോക് ചെറുതായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും’ ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ടിക് ടോക് സ്റ്റാർ ഫുക്രൂ

By

ടിക്ടോക് അടക്കം നിരവധി ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ ഇന്നലെ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിരുന്നു. പല ടിക്ടോക് താരങ്ങൾക്കും ഇതൊരു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ടിക് ടോക്…

എവിടെ ചെന്നാലും ഇതേ ഡയലോഗ് ‘തടി കുറച്ചിട്ട് വാ..!’ മധുരപ്രതികാരവുമായി തീർത്ഥ

By

തടി കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ പരിഹാസമേറ്റ് വാങ്ങുന്നവരാണ് പലരും. പലപ്പോഴും അടി പതറി പോകുന്ന അവർ മിക്കപ്പോഴും അതിജീവിക്കാതെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നതാണ് നമ്മൾ…

1 100 101 102 103 104 116